Popis objektu:

Ponúkame na predaj 2 pozemky v meste Trebišov o celkovej výmere 1.832 m2 v tesnej blízkosti predajne potravín LIDL. Pozemky sú rozdelené na dve parcely o výmere 1.623 m2 a o výmere 209 m2.

Údaje o plochách:

Parcela registra C, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica

3107/38– o výmere 1.623 m2 – vedený ako Zastavaná plocha a nádvoria

3107/37 – o výmere 209 m2 – vedený ako Zastavaná plocha a nádvoria

Vaše otázky

Chcete nás kontaktovať, máte otázky alebo podnety? Pomocou kontaktného formulára oslovíte správnu kontaktnú osobu vo vašej krajine.