Logistické centrá

Jednoduché riešenia pre komplexné procesy

Logistika prebieha každý deň

Stredobod a kľúčový prvok dodávateľského reťazca

Naše koncepty pre logistické centrá sme znova premysleli z ekonomických, ekologických a sociálnych hľadísk. Nové prístupy s menšími pôdorysmi a rozšíreniami dodávateľských plôch si vyžadujú výrazne menej rozlohy pozemku a vďaka individuálnemu prispôsobeniu lokality sa optimálne začlenia do prostredia.

Nová generácia logistiky

Hlavné rysy logistických centier

Vďaka kompaktnej výstavbe a premysleným procesom vznikajú flexibilné skladovacie a administratívne budovy pre atraktívne a do budúcnosti zamerané logistické centrum.

 • Architektúra

  Individuálne plánovanie

  Logistické centrá sa vďaka individuálnemu plánovaniu začleňujú do okolitého prostredia lokality.

 • Pracovná atmosféra

  Moderné pracovisko

  Novo vytvorené oblasti pre dopravcov so spoločenskými priestormi pre zamestnancov a dodávateľov vytvárajú náročné a kvalitatívne príjemné pracovné prostredie.

 • Priestorové usporiadanie

  Skladové a kancelárske priestory

  Pri novej koncepcii bol kladený dôraz na prirodzené osvetlenie, optimalizované procesy pre dopravcov a moderné vybavenie.

 • Emisie CO2

  Trvalo udržateľný rozvoj

  Kvôli ekologickej koncepcii logistiky neustále pracujeme na optimalizácii hodnôt emisií a spotreby energie.

Chcete viac informácií?

Vaše otázky

Radi vám odpovieme na všetky otázky ohľadne našich logistických centier alebo niektorého z našich konceptov predajní. Tešíme sa na vaše otázky!