Popis objektu:

Ponúkame na predaj 2 pozemky v meste Banská Bystrica o celkovej výmere 2.901 m2 v tesnej blízkosti predajne potravín LIDL. Pozemky sú rozdelené kruhovým objazdom – menší pozemok o výmere 602 m2 je v územnom pláne mesta vedený ako územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry a väčší pozemok o výmere 2.299 m2 je v UP mesta vedený ako územie zastavané bytovými domami nad 4NP a občianskym vybavením. Pozemky sa nachádzajú v pešej vzdialenosti od Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosvelta a v blízkosti centra mesta Banská Bystrica (5 min autom).

Údaje o plochách:

Parcela registra C, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica

2625/1 – o výmere 2.299 m2 – vedený ako Ostatná plocha

3456/93 – o výmere 602 m2 – vedený ako Zastavaná plocha a nádvoria

Vaše otázky

Chcete nás kontaktovať, máte otázky alebo podnety? Pomocou kontaktného formulára oslovíte správnu kontaktnú osobu vo vašej krajine.