Popis objektu:

Ponúkame na predaj rovinatý pozemok v meste Senec o výmere 7.613 m2, ktorý sa nachádza v blízkosti PROLOGIS Park Bratislava. Pozemok je situovaný pri diaľnici D1 a poskytuje ľahký prístup do Bratislavy a okolitých miest. Pozemky sú v územnom pláne mesta vedené ako územie slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier a trvalo stavebných dvorov a zariadení.

Údaje o plochách:

Parcela registra C, k.ú. Senec, obec Senec

5156/20 – o výmere 7.613 m2 – vedený ako Ostatná plocha

Vaše otázky

Chcete nás kontaktovať, máte otázky alebo podnety? Pomocou kontaktného formulára oslovíte správnu kontaktnú osobu vo vašej krajine.