Úlohy správcov zariadení (ž/m) V medzinárodnom ústredí

„Neustále zlepšovanie FM procesov pre prevádzku medzinárodnej siete predajní nie je vôbec všedná pracovná rutina, ale náročná mentálna práca pre FM profesionálov.“

1

V odbore správy zariadení v medzinárodnom ústredí...

V oddelení FM v medzinárodnom hlavnom sídle…

  • rozvíjame, v spolupráci s internými špecializovanými odvetviami, FM koncepty na prevádzkovanie a udržiavanie našich nehnuteľností.
  • optimalizujeme naše FM procesy a definujeme potrebné výkonové rozsahy a cykly pre služby súvisiace s budovami.
  • pomáhame národným spoločnostiam pri znižovaní prevádzkových nákladov.
  • optimalizujeme spotrebu energií a pomáhame národným spoločnostiam pri zavádzaní a uplatňovaní systémov manažmentu energií.
  • zabezpečujeme dodržiavanie povinností prevádzkovateľa a vykonávame kontroly stavu našich nehnuteľností.