Úlohy správcov zariadení (ž/m) V krajinských centrách

„Vedenie rokovaní s poskytovateľmi FM služieb je vždy novou výzvou.“

1

V odboroch správy zariadení krajinských ústredí...

V oddeleniach FM národných centrál…

  • prispôsobujeme medzinárodné FM koncepty a zaisťujeme funkčnosť a zachovanie hodnoty našich nehnuteľností.
  • pomáhame regionálnym realitným kanceláriám pri optimalizácii prevádzkových nákladov a znižovaní spotreby energií našich predajní.
  • školíme kolegyne a kolegov FM v regionálnych realitných kanceláriách.
  • zaisťujeme dodržiavanie našich povinností prevádzkovateľa.
  • optimalizujeme naše FM procesy a definujeme potrebné výkonové rozsahy a cykly pre služby súvisiace s budovami.
  • prispôsobujeme naše CAFM systémy špecifickým národným zvláštnostiam a vyhodnocujeme údaje potrebné na kontrolu nákladov.