Úlohy ekonómov nehnuteľností, realitných agentov a realitných technikov (ž/m) V medzinárodnom ústredí

„Základom úspešnej expanzie našej medzinárodnej siete predajní je dôkladné plánovanie nových lokalít.“

1

V odbore nehnuteľností v medzinárodnom ústredí...

V realitnom oddelení v medzinárodnom hlavnom sídle…

  • skúmame ekonomickosť plánovaných stavebných projektov predajní a tým riadime medzinárodnú expanziu našej siete predajní.
  • analyzujeme existujúcu sieť predajní a riadime strategickú orientáciu investícií do nehnuteľností.
  • vyvíjame softvérové riešenia na správu nášho portfólia nehnuteľností a pomáhame národným spoločnostiam pri aplikácii systémov.
  • optimalizujeme mnohoraké operatívne procesy počas celého životného cyklu našich nehnuteľností.