Popis objektu:

Ponúkame na predaj pozemky v meste Stupava o celkovej výmere 21.984 m2, na ktorých sa nachádza 7 budov o výmere spolu 6.206 m2. Pozemky sú v územnom pláne mesta vedené ako málopodlažná bytová zástavba s možnosťou výstavby bytových domov do štyroch nadzemných podlaží.

Pozemky majú atraktívnu lokalitu – v tesnej blízkosti je plánovaná výstavba predajne potravín LIDL, vzdialenosť od centra mesta je 500 m a od vjazdu na diaľnicu D2 je 5 min autom.

Údaje o plochách:

Parcely registra C, k.ú. Mást, obec Stupava

Všetky pozemky na nasledovných parcelách sú vedené ako Zastavaná plocha a nádvorie:

300/31  - o výmere 78 m2

300/6    - o výmere 4.555 m2

836/2 - o výmere 2.242 m2

300/10  - o výmere 90 m2

836/4 - o výmere 947 m2

836/1 - o výmere 7.866 m2

 

Na dole uvedených parcelách sa nachádzajú budovy vedené ako Priemyselná budova:

300/32  - o výmere 649 m2

836/10 - o výmere 361  m2

836/6 - o výmere 114 m2

836/9 - o výmere 341 m2

300/33 - o výmere 30 m2

836/11  - o výmere 2.308 m2

836/12  - o výmere 577 m2

836/13  - o výmere 238 m2

836/14 - o výmere 1.588 m2

Vaše otázky

Chcete nás kontaktovať, máte otázky alebo podnety? Pomocou kontaktného formulára oslovíte správnu kontaktnú osobu vo vašej krajine.