Impresum

Adresa

Tuto internetovú stránku prevádzkuje

Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 82102 Bratislava, IČO: 35793783, DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415, Štatutárny orgán - spoločník: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.Konatelia: Matúš Gála, Lilijana Remich, Martin Nagy, Miroslav RůžičkaRegistrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B

Externé odkazy Pokiaľ obsahuje tento web externé odkazy (hypertextové odkazy) na iné webové stránky, zodpovednosť za obsah týchto stránok má výlučne konkrétny poskytovateľ obsahu. Spoločnosť Lidl preskúmala obsah cudzích cieľových stránok pre prípadné porušenie práva pred zriadením všetkých odkazov. Avšak nemá spoločnosť Lidl vplyv na obsahové usporiadanie cieľových stránok, preto spoločnosť Lidl neschvaľuje obsah týchto stránok. Spoločnosť Lidl pravidelne kontroluje prepojené stránky. Akonáhle sa spoločnosť Lidl dozvie o porušení právnych predpisov na prepojenej stránke, príslušný odkaz okamžite odstráni. Za nezákonné, nesprávne alebo neúplné obsahy, ako aj za škody spôsobené použitím alebo nepoužívaním informácií obsiahnutých na odkazovaných stránkach, zodpovedá ich poskytovateľ.